Wie

Evy Brams
In 1998 studeerde ik af als ‘gegradueerde in de logopedie’ aan de toenmalige Katholieke Vlaamse Hogeschool, nu Thomas More.
Ik startte als zelfstandig logopediste in een logopediepraktijk in Diepenbeek. Al snel combineerde ik mijn zelfstandige activiteit met een job als logopediste in het buitengewoon onderwijs.
In 2000 opende ik mijn eigen praktijk in Diest. Sinds 2010 zijn we gevestigd in de Speelhofstraat en heet de praktijk ‘Logopedie ’t Speelhof’.
Ik behandel vooral kinderen met articulatie-, taal- en mondmotorische problemen, jongeren met leerstoornissen, kinderen en volwassenen met stemstoornissen en volwassenen met spraakstoornissen kaderend binnen een neurologisch ziektebeeld.
In BuO De Bremberg werk ik zowel in de lagere als in de secundaire afdeling met leerlingen met een ernstige mentale beperking, al dan niet in combinatie met een autismespectrumstoornis. Binnen mijn job in De Bremberg spits ik me ook toe op SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) en spraakcomputers.