Verloop

VerloopOm een aanvraag tot terugbetaling in te dienen volgt u volgende stappen:

1.Het onderzoek bij de logopedist kan worden uitgevoerd nadat een geneesheer-specialist hiertoe een voorschrift bilan heeft opgemaakt. Een bilan is de schriftelijke weerslag van de resultaten van het logopedisch onderzoek.
2.Het diagnostisch onderzoek bij de logopedist kan verschillende sessies innemen. Daarna maakt de logopedist een schriftelijk ‘aanvangsbilan’ dat u ontvangt. Er wordt, mits uw toestemming, informatie opgevraagd bij de school of behandelende arts.
3.U maakt een afspraak met dezelfde geneesheer-specialist (bij een eerste aanvraag) of met de huisarts (bij een verlenging). Het aanvangsbilan geeft u af aan de dokter. Hij geeft u een voorschrift voor therapie.
4.U bezorgt dit voorschrift aan de logopedist. U vult het aanvraagformulier in en geeft twee klevertjes.
5.Het dossier wordt overgemaakt aan de adviserend geneesheer van uw mutualiteit.
6.Van zodra u een antwoord ontvangt van uw mutualiteit, geeft u dit door aan de logopedist. Bij een ‘akkoord’ kan de logopedist ‘getuigschriften voor verstrekte hulp’ opmaken. Bij een ‘weigering’ kan soms een tussenkomst in de aanvullende verzekering worden aangevraagd. Dit verschilt van mutualiteit tot mutualiteit.
7.Wanneer de therapie na 1 jaar vervolgd moet worden, dan moeten de stappen 1 tot 5 opnieuw gebeuren