Wie

Evy Brams
In 1998 studeerde ik af als ‘gegradueerde in de logopedie’ aan de toenmalige Katholieke Vlaamse Hogeschool, nu Thomas More.
Ik startte als zelfstandig logopediste in een logopediepraktijk in Diepenbeek. Al snel combineerde ik mijn zelfstandige activiteit met een job als logopediste in het buitengewoon onderwijs.
In 2000 opende ik mijn eigen praktijk in Diest. Sinds 2010 zijn we gevestigd in de Speelhofstraat en heet de praktijk ‘Logopedie ’t Speelhof’.
Ik behandel vooral kinderen met articulatie-, taal- en mondmotorische problemen, jongeren met leerstoornissen, kinderen en volwassenen met stemstoornissen en volwassenen met spraakstoornissen kaderend binnen een neurologisch ziektebeeld.
In BuO De Bremberg werk ik zowel in de lagere als in de secundaire afdeling met leerlingen met een ernstige mentale beperking, al dan niet in combinatie met een autismespectrumstoornis. Binnen mijn job in De Bremberg spits ik me ook toe op SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren) en spraakcomputers.


Sally Vertessen
Nadat ik in 2014 afstudeerde als bachelor in de logopedie aan hogeschool Thomas More, startte ik onmiddellijk als zelfstandig logopediste. Tijdens mijn opleiding werd mijn interesse voor stotteren geprikkeld. Ik schreef hierover mijn bachelorproef en volgde in het schooljaar 2014-2015 de opleiding ‘Specialisatie in stottertherapie’ (CIOOS) in Antwerpen. In juni 2015 studeerde ik af als stottertherapeute.
Naast stotteren behandel ik ook kinderen met articulatie-, taal- en mondmotorische problemen, kinderen/jongeren met leerstoornissen en volwassenen met spraakstoornissen ten gevolge van een neurologisch ziektebeeld (ziekte van Parkinson, A.L.S.).
Mijn job als zelfstandig logopediste, combineer ik met een job als logopediste in het buitengewoon onderwijs (KSD Warandeschool in Diest, basisaanbod en type 9). Binnen mijn job op de Warandeschool geef ik logopedische therapie aan kinderen van 6-13 jaar, en sociaal emotionele begeleiding aan kinderen met autisme. Daarnaast behoort ook de implementatie van voorleessoftware tot mijn takenpakket, zodat de kinderen dit hulpmiddel zelfstandig leren gebruiken tijdens lezen en/of schrijven.
Vanuit de interesse in autisme, volg ik in schooljaar 2019-2020 het postgraduaat autisme aan de UCLL.

Recent gevolgde nascholingen:
- Verantwoord begeleiden van kinderen met leesproblemen of dyslexie door Luc Koning
- Leesvaardigheid bij kinderen verhogen met effect door Daniëlle Daniels
- Omgaan met gedrags- en emotionele moeilijkheden bij kinderen en jongeren met ASS door Wilfried Peeters
- Tools, methodieken en technieken bij de begeleiding van kinderen en jongeren met ASS door Els Smekens