Tarieven

TarievenBEHANDELINGEN DIE NIET TIJDIG WORDEN AFGEMELD, WORDEN VOLLEDIG AANGEREKEND.
D.W.Z. HET HONORARIUM ZONDER TUSSENKOMST VAN DE MUTUALITEIT.
(ethische en deontologische code VVL - februari 2000: therapieën die niet 24 uur op voorhand worden afgemeld, mogen worden aangerekend aan het normale tarief. Dit geldt niet wanneer de patiënt door overmacht niet tijdig kon afmelden. De aangerekende kosten mogen niet worden doorgerekend aan de verzekeringsinstellingen of het RIZIV.)

Afhankelijk van de stoornis is er soms geen terugbetaling voorzien binnen de verplichte verzekering. Vanuit hun aanvullende diensten bieden sommige ziekenfondsen voor bepaalde stoornissen wel een terugbetaling aan. U krijgt hierover meer info bij de intake.Wij werken binnen onze praktijk met de derdebetalersregeling. Dit wil zeggen dat u aan ons alleen het remgeld betaalt. Wij bezorgen de getuigschriften voor verstrekte hulp rechtstreeks aan het ziekenfonds. Binnen de aanvullende verzekering verschilt de derdebetalersregeling van ziekenfonds tot ziekenfonds.