Afasie

Afasie Afasie is een verworven taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel. Afhankelijk van de plaats en de ernst van het letsel uit afasie zich op verschillende domeinen: begrijpen, zich uitdrukken, lezen en schrijven. De spraak en het denken zijn meestal bewaard gebleven. De logopedist voert een onderzoek uit en stelt op basis van de resultaten een behandelplan op. Hierbij wordt ook rekening gehouden met bijkomende stoornissen die een invloed kunnen hebben op het functioneren van de persoon. De therapie is gericht op het verbeteren van de communicatie en kan bestaan uit:
-
trainen van woordvinding
-
trainen van taalbegrip
-
transfer naar dagdagelijkse communicatie vb. telefoneren
-
persoon leren omgaan met nieuwe manier van spreken en communiceren
-
omgeving informeren
-
aanreiken van ondersteunende communicatiemiddelen vb. taalzakboek, spraakcomputer,…
Bron : VVL-infobrochure