Stemstoornissen

Stemstoornissen Stemproblemen komen zowel voor bij kinderen als bij volwassenen. Dit kan zijn omdat:
-
de stem hees, schor, ruw of luchtig klinkt
-
het stemvolume beperkt is
-
de toonhoogte te hoog of te laag is
-
spreken vermoeiend is
-
de stem plots volledig wegvalt
-
spreken aanleiding geeft tot pijn in de keel of de hals
-
de stembanden een medisch letsel vertonen vb. stembandknobbels, poliepen, …

Een logopedist zal in eerste instantie de manier van stemgeven nauwkeurig in kaart brengen en een aantal objectieve metingen doen. Er wordt overlegd met de behandelende neus-keel-oorarts. De behandeling en begeleiding wordt op maat van de cliënt aangepast en kan bestaan uit:
-
ontwikkelen van een goede stemhygiëne
-
afbouwen van schadelijke gewoonten en aanleren van goede gewoonten
-
afbouwen van stemmisbruiken en aanleren van alternatieven
-
aanleren van juiste adem-, stem- en spreektechnieken
Bron : VVL-infobrochure