Dyslexie

Leerstoornissen: dyslexie Met dyslexie bedoelt men hardnekkige tekorten op het vlak van leessnelheid en leesjuistheid en leren spellen. Dit komt pas tot uiting in de lagere school en gaat soms gepaard met andere problemen zoals dyscalculie, motorische problemen, aandachtstekort, overbeweeglijkheid,… Kinderen met dyslexie hebben moeite met:
-
vlot koppelen van klanken aan letters en omgekeerd
-
klanken en letters die op elkaar lijken
-
woorden in hun geheel lezen
-
automatiseren van spellingsregels
-
schrijven van onthoudwoorden
-
...

Het logopedisch onderzoek bestaat uit een vraaggesprek en specifieke tests. Er wordt eveneens informatie opgevraagd bij de school. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind zijn belangrijke elementen die niet mogen onderschat worden. Binnen de therapie wordt rekening gehouden met de beperkingen maar ook met de sterktes van het kind. Er wordt een individueel programma uitgewerkt en ouders worden actief betrokken. Soms zijn specifieke hulpmiddelen nodig. Informatieoverdracht tussen leerkracht en logopedist is noodzakelijk.
Bron : VVL-infobrochure