Dyscalculie

Leerstoornissen: dyscalculie Met dyscalculie bedoelt men hardnekkige problemen met automatisatie van de tel- en rekenvaardigheden. Dit komt pas tot uiting in de lagere school en gaat soms gepaard met andere problemen zoals dyslexie, motorische problemen, aandachtstekort, overbeweeglijkheid,…Kinderen met dyscalculie hebben moeite met:
-
vlot oproepen van aangeleerde rekenkennis (hoeveelheden schatten, getallen splitsen, maal- en deeltafels)
-
kennen en toepassen van rekenprocedures (rekenen met brug, rekenvoordelen, cijferen)
-
inzicht in de getalstructuur tot 20, 100, 1 000, …
-

Het logopedisch onderzoek bestaat uit een vraaggesprek en specifieke tests. Er wordt eveneens informatie opgevraagd bij de school. Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van het kind zijn belangrijke elementen die niet mogen onderschat worden.Binnen de therapie wordt rekening gehouden met de beperkingen maar ook met de sterktes van het kind. Er wordt een individueel programma uitgewerkt en ouders worden actief betrokken. Soms zijn specifieke hulpmiddelen nodig. Informatieoverdracht tussen leerkracht en logopedist is noodzakelijk.
Bron : VVL-infobrochure