Afwijkende mondgewoonten

Myofunctioneel Duimzuigen, mondademen, foute tongplaatsing, afwijkend slikgedrag zijn voorbeelden van afwijkende mondgewoonten. Deze hebben een negatieve invloed op de ontwikkeling van gebits- en kaakstructuren. Ze kunnen ook leiden tot gehoor- en articulatieproblemen. Vaak is ook een orthodontische interventie noodzakelijk.

De logopedist zal de mogelijke oorzaken opsporen en behandelen. Via een gedragstherapeutische aanpak zal geprobeerd worden om de negatieve gewoonten te doen verdwijnen en het gewenste gedrag te laten toenemen. Er worden oefeningen gegeven om de aangezichtsspieren te trainen. Er wordt een correcte tongplaatsing in rust en tijdens slikken aangeleerd. Ook de articulatieproblemen worden op een gestructureerde manier aangepakt. Vaak gaat het hier om een tussentandse of tegentandse productie van /s/, /z/, /t/, /d/, /n/ en /l/.
Samenwerking met NKO-arts, tandarts en orthodontist is belangrijk.
Bron : VVL-infobrochure