Dysfagie

Dysfagie Bij dysfagie zijn er problemen met het veilig en efficiënt slikken van voedsel en drank. Dysfagie komt voor bij personen met uiteenlopende aandoeningen:
-
spierziekten
-
aandoeningen van het zenuwstelsel: beroerte, dementie, ziekte van Parkinson, ALS, ziekte van Huntington, MS,…
-
tumoren in het hoofd-halsgebied
-
na bepaalde medische behandelingen: operatie, chemotherapie, radiotherapie
-
normale veroudering
Dysfagie kan op drie verschillende wijzen voorkomen:
-
verslikken of aspiratie met hoestreflex: wanneer voedsel of drank in de luchtweg terechtkomt in plaats van in de slokdarm wordt de hoestreflex geactiveerd. De hoestreflex zorgt ervoor dat de luchtweg wordt vrijgemaakt. Indien iemand zich regelmatig verslikt, wijst dit op een mogelijke slikstoornis.
-
stille aspiratie: als de hoestreflex uitblijft of niet krachtig genoeg is, komt voedsel of drank terecht in de luchtweg. Keelschrapen, kuchjes, ademnood en borrelende stem na het slikken kunnen signalen zijn van stille aspiratie.
-
problemen met doorslikken van voedsel, drank , speeksel of medicatie
Verslikken kan leiden tot longontsteking of verstikking. Slikproblemen kunnen leiden tot vermagering, ondervoeding en uitdroging. Bovendien kan dysfagie een impact hebben op de levenskwaliteit. De slikproblemen mogen niet verward worden met een eetprobleem.De logopedist voert een onderzoek uit waarbij de basisvoorwaarden voor een goede slikfunctie worden nagegaan. De neus-keel-oorarts kijkt met een flexibele camera via de neus in de keelholte en de radioloog maakt een slikvideo met contrastvloeistof om te zien wat er in de keelholte gebeurt bij het slikken. Op basis van al deze resultaten wordt een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met bijkomende stoornissen die een invloed kunnen hebben op het functioneren van de persoon. De logopedische behandeling is gericht op:
-
compensaties: aanpassingen aan omgeving, wijze van aanbieding, houding, consistentie (dikte van drank en structuur van voeding)
-
slikmanoeuvres aanleren waarbij men via een bepaalde techniek moet slikken
-
trainen van slikspieren: tongkrachttraining, hoestkrachttraining, …
Bron : VVL-infobrochure