Dysartrie

Dysartrie Dysartrie is een verworven motorische spraakstoornis ten gevolge van een hersenletsel of een gevolg van een ziekte of aandoening van het zenuwstelsel vb. ziekte van Parkinson, ALS, ziekte van Huntington, MS,… Afhankelijk van de plaats en de ernst van het letsel uit dysartrie zich in een verminderde verstaanbaarheid of natuurlijkheid van de spraak. Naast de dysartrie komen vaak motorische stoornissen, slikstoornissen en denkproblemen voor. Begrijpen, zich uitdrukken, lezen, schrijven zijn meestal bewaard gebleven. De logopedist voert een onderzoek uit en stelt op basis van de resultaten een behandelplan op. Hierbij wordt ook rekening gehouden met bijkomende stoornissen die een invloed kunnen hebben op het functioneren van de persoon.

De therapie is gericht op het verbeteren van de spraak en de communicatie en kan bestaan uit:

-
specifieke articulatieoefeningen
-
trainen om trager te spreken
-
trainen van mondmotoriek
-
persoon leren omgaan met nieuwe manier van spreken en communiceren
-
omgeving informeren
-
aanreiken van ondersteunende communicatiemiddelen vb. taalzakboek, letterkaart, spraakcomputer,…

Bron : VVL-infobrochure