Articulatie

Articulatie Het gaat bij articulatiestoornissen over spraakklanken die niet of verkeerd uitgesproken worden. Het kan dus zowel om een weglating, vervanging of vervorming gaan. De bekendste articulatiestoornissen zijn het lispelen en het niet kunnen uitspreken van de [r]. Soms komt een meervoudige articulatiestoornis voor. Daarbij worden verscheidene klanken weggelaten, vervangen of vervormd. Wanneer een kind in zijn spraakontwikkeling duidelijk achter is ten opzichte van leeftijdsgenoten, spreken we van een vertraagde spraakontwikkeling. Aan de hand van een gestandaardiseerd onderzoek brengt de logopedist de articulatie van het kind in beeld en stelt een behandelplan op. In de therapie werkt de logopedist vooral met het kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van aangepaste therapieprogramma’s en spelletjes. Ouders worden betrokken zodat ze hun kind buiten de therapie kunnen stimuleren om de juiste klanken te zeggen. Dit bevordert de transfer.
Bron : VVL-infobrochure